Komcid, 5l

G24031101

Naujiena

Plataus spektro valymo – dezinfekavimo priemonė. 2,3 ir 4 tipo biocidas.

Smulkiau

€ 30,25

- +

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

Visuomenės sveikatos priežiūros ir maisto ir pašarų srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipas).

KOMCID yra 3 tipo veterinarinis biocidinis produktas.

 • Biocidas efektyvus prieš afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) virusą.
 • Efektyvus prieš visus paukščių ir galvijų virusus.
 • Efektyvus prieš TBC.
 • Tinka naudoti rūko generatoriumi.
 • Tik profesionaliesiems vartotojams.
 • Visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės (pieno, mėsos, žuvies, gėrimų gamybos) įmonėse paviršiams ir įrengimams valyti ir dezinfekuoti; sveikatos priežiūros įstaigose skalbiniams dezinfekuoti; pašarų, geriamojo vandens paruošimo patalpų paviršiams valyti ir dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
 • Gyvūnų laikymo vietų, įrengimų, transportavimo įrangos, veterinarijos gydyklų, dezo kilimėlių, avalynės dezinfekcijai. Galvijų nagams dezinfekuoti.

................................................................................................................................................................................................................

 • Stabilus net paruošus tirpalą.
 • Galima maišyti su šaltu vandeniu.
 • KOMCID poveikis išlieka ilgai, tai padeda išvengti pakartotinio užsikrėtimo mikroorganizmais.
 • Mažai toksiškas.
 • Biologiškai suskaidomas.
 • Nesukelia korozijos

PAPILDOMA INFORMACIJA

Kenksminga prarijus. Kenksminga įkvėpus.Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją.Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.Labai toksiška vandens organizmams.Stengtis neįkvėpti garų.Mūvėti apsaugines pirštines / devėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,jeigu jie yra ir jei lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378. www.tox.lt

 • ECBO viruso tyrimo liudijimo numeris: H14ML177OE
 • Biocido autorizacijos liudijimo Nr.(11.1)-(A-0204PNO451342/A-15-130)-BSV-9885, galioja iki: 2019-05-29.
 • Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. LT/ ABPV/2016/0245

SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetil chloridas CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, koncentracija < 9%; didecildimetilamonio chloridas CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-52-2, koncentracija < 5%; gliutaraldehidas CAS Nr. 111-30-8, EB Nr. 203-856-5, koncentracija  < 9%.Sudėtyje yra alkoholiai, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos <5%. 

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

pH 10,8–11,3

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikomas sausose, švariose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių ir pašaliniams neprieinamose patalpose.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 24 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 5l

Parašyti atsiliepimą

Komcid, 5l

Plataus spektro valymo – dezinfekavimo priemonė. 2,3 ir 4 tipo biocidas.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0