Anticalc, 5l

G23020501

Naujiena

Grindų valiklis po remonto darbų.

Smulkiau

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

ŽYMOS: remontas, statybos

Palyginti

 
Apie prekę

Tinka naudoti teracinių, keraminių, linoleumo, natūralaus akmens grindų bei sienų dėmėms po statybos remonto darbų valymui.
Tinka plovimui rankiniu bei mechaniniu būdu.

NAUDOJIMAS

Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

SUDĖTIS

Žiūrėti etiketėje ir saugos duomenų lape.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite atskirai nuo šarmų ir maisto produktų. Rekomenduojama laikymo temperatūra 5–30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 24 mėn.

*Nuotraukoje pateiktos prekės spalvos, užrašai gali nežymiai skirtis. Aprašyme pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio, tad gali būti paminėtos ne visos prekės savybės. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu [email protected]

 

 

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 5l

Parašyti atsiliepimą

Anticalc, 5l

Grindų valiklis po remonto darbų.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

5 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0