Puta, 29kg

G23101101

Naujiena

Koncentruota šarminė stipriai putojanti plovimo priemonė su chloru.4 tipo biocidas.

Smulkiau

€ 50,88

- +

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

Palyginti

 
Apie prekę

Puta yra koncentruota šarminė priemonė, sudėtyje turinti didelį kiekį natrio hidroksido, natrio metasilikato bei nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.

  • Skirta naudoti maisto pramonėje susidarančių nešvarumų plovimui, ypač augalinės ir gyvulinės kilmės riebalams, baltymams bei kraujui pašalinti.
  • Dėl sudėtyje esančio didelio kiekio chloro greitai pašalinami augalinės bei organinės kilmės nešvarumai bei neleidžiama susidaryti baltyminėms plėvelėms.
  • Puta rekomenduojama naudoti konservų, vyno ir nealkoholinių gėrimų gamyklose, skerdyklose, paukštynuose, žuvies perdirbimo įmonėse, kur galimas didelis užterštumas baltyminės kilmės medžiagomis. Gali būti naudojama plaunant sienas, grindis, saunas, kanalizaciją, pjaustymo stalus, pakavimo mašinas, konvejerius bei kitus įrengimus. Negali tiesiogiai liestis su maistu.
  • Preparatas inaktyvuoja bakterijas, baktericidiškai veikia Pseudomonas aeruginosa,Eccherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus.
  • Gali būti naudojama plaunant įrengimus rankiniu būdu.
  • Puta tinkama naudoti įvairiuose putas gaminančiuose įrengimuose, suslėgto vandens sistemose.

NAUDOJIMAS

Darbinio tirpalo galiojimo laikas – 48 val.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas NR11(11.1)(A-04PNO601519-15-51)BSV-3633, galioja iki 2020-03-29

Biocidinius produktus naudokite laikydamiesi saugos reikalavimų.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams. Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

SUDĖTIS

Veiklioji medžiaga natrio hipochloritas, CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3, aktyviojo chloro koncentracija  5,0 %. Sudėtyje yra natrio hidroksido, CAS Nr. 1310-73-2, EB Nr. 215-185-8, <5%; kalio hidroksido, CAS Nr. 1310-58-3, EB Nr. 215-181-3, > 5 %;  natrio metasilikato, CAS Nr. 6834-92-0, EB Nr. 229-912-9, < 5 %; alkil-C10-16 -dimetilamino oksido, CAS Nr. 70592-80-2, EB Nr. 274-687-2, < 5 %; riebalų rūgščių alkilglikozido CAS Nr. 68515-73-1, < 5 %.

 pH 11,5–12,5

LAIKYMO SĄLYGOS

Sandėliuojama švariuose sandėliuose, atskirai nuo maisto produktų ir agresyvių medžiagų. Rekomenduojama saugojimo temperatūra 5–30 °C.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 29 kg

Parašyti atsiliepimą

Puta, 29kg

Koncentruota šarminė stipriai putojanti plovimo priemonė su chloru.4 tipo biocidas.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

20 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0