UPM, 1kg

G23090401

Naujiena

Universalūs šarminiai plovimo milteliai įvairių paviršių, šaldytuvų ir įrengimų rankiniam plovimui maisto pramonės įmonėse.

Smulkiau

€ 2,30

- +

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

Tinka sūrmaišių, duonos užtiesalų, riebaluotų ir kitų audinių rankiniam skalbimui bei plieno, aliuminio, stiklo, plastmasės, keramikos paviršiams valyti.

NAUDOJIMAS

Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

SUDĖTIS

Žiūrėti etiketėje ir saugos duomenų lape.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikomas sausose, švariose patalpose. Laikymo temperatūra 5–30 °C.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas neribojamas.

*Realios prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo esančios nuotraukoje.

 

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 1kg

Parašyti atsiliepimą

UPM, 1kg

Universalūs šarminiai plovimo milteliai įvairių paviršių, šaldytuvų ir įrengimų rankiniam plovimui maisto pramonės įmonėse.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0