Storm Bleach, 210 kg

G22040704

Naujiena

Itin didelės koncentracijos baliklis aktyvaus chloro pagrindu. 

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu higeja@higeja.lt arba tel.nr. +37037310727.

Smulkiau

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

  • Visų kategorijų audiniams, patvariems balinimui chloru.
  • Nenaudoti vilnos, šilko, elastano, poliamido audiniams.
  • Priemonė geriausiai veikia prie 30–50⁰C temperatūros.

NAUDOJIMAS

Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai pagal atskirų skalbyklų poreikius.

Rekomendacijos:
5-15 g priemonės vienam kilogramui sausų skalbinių

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidž akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Labai toksiška vandens organizmams. Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiukšle.Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikyti užrakintą
Nemaišyti su rūgštimis
Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

SUDĖTIS

Natrio hipochloritas, natrio šarmas, vandens minkštinimo ir antikoroziniai priedai.

LAIKYMO SĄLYGOS

Priemonę laikykite gerai vėdinamuose, vėsiuose, švariuose, tamsiuose, nedegiuose sandėliuose. Laikykite atskirai nuo rūgščių, metalų, organinių tirpiklių.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 6 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 210 kg

Parašyti atsiliepimą

Storm Bleach, 210 kg

Itin didelės koncentracijos baliklis aktyvaus chloro pagrindu. 

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu higeja@higeja.lt arba tel.nr. +37037310727.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0