Vandenilio Peroksidas, 30 kg

G25010501

Naujiena

Balinimo ir dezinfekavimo priemonė. 

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu [email protected]

Smulkiau

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

  • Skirtas dezinfekuoti talpoms, inventoriui, vamzdynams ir paviršiams pieno, maisto pramonėje , viešojo maitinimo įstaigose ir visuomeninės paskirties vietose.
  • Balinimo priemonė.
  • Naudojamas specialių rūbų, suterštų mineraliniais, augaliniais ar gyvuliniais riebalais, o taip pat naftos produktais, skalbimui maisto pramonės įmonėse, viešojo maitinimo ir sveikatos priežiūros įstaigose.

NAUDOJIMAS

Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai pagal atskirų skalbyklų poreikius.
Rekomendacijos:

  • 1,5–10 ml priemonės vienam kilogramui sausų skalbinių.

Dėmesio! Skalbiant patariama laikytis drabužių gamintojų rekomendacijų. Jei audinių
dažai nepatvarūs, užmerkti nematomą drabužio dalį šiltame ploviklio tirpale. Laikyti vertikalioje
padėtyje, atokiau nuo tiesioginės šviesos.

  • Nemaišyti su kitais balikliais. Nepilti ant metalinių drabužių detalių.
  • Prieš dezinfekuojant tirpalu paviršių švariai nuplauti ir nuskalauti. Pagaminti 0.2-,1% (20ml-100ml koncentrato į 10 l vandenio) koncentracijos vandeninį tirpalą ne aukštesnės nei +30C°. Paviršius ir talpas tirpalu galima padengti purškiant purkštuvu, drėkinant kempine, inventorių minėtais būdais arba merkiant į paruoštą tirpalą.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga
Gali padidinti gaisrą, oksidatorius
Kenksminga prarijus
Kenksminga įkvėpus
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Gali dirginti kvėpavimo takus

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis
Stengtis neįkvėpti garų
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba
kreiptis į gydytoją
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant
Laikyti užrakintą

SUDĖTIS

Balikliai aktyvaus deguonies pagrindu.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikomas sausose, švariose patalpose. Laikymo temperatūra 5–30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

*Nuotraukoje pateiktos prekės spalvos, užrašai gali nežymiai skirtis. Aprašyme pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio, tad gali būti paminėtos ne visos prekės savybės. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu [email protected]

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 30 kg

Parašyti atsiliepimą

Vandenilio Peroksidas, 30 kg

Balinimo ir dezinfekavimo priemonė. 

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu [email protected]

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0