Storm Super Oxy 314, 25 kg

G24031502

Naujiena

Koncentruotas dezinfekantas - audinių baliklis. 

Smulkiau

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

 • Koncentruota priemonė.
 • Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas).
 • Tik profesionaliems vartotojams.
 • Sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose skalbiniams
  balinti ir dezinfekuoti.

NAUDOJIMAS

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite
etiketę ir informaciją apie produktą.

 • Skalbinių balinimui ir dezinfekcijai STORM SUPER OXY 314 naudoti tik automatinėse skalbimo mašinose. Priemonę dozuoti automatine dozavimo sistema arba rankiniu dozatoriumi pagrindiniame skalbime kartu su šarminėmis skalbimo priemonėmis.
 • Rekomenduojamas dozavimas: 0,05-2,5%, (0,5-25 ml/l vandens) koncentracijos darbiniai tirpalai arba 2,5-6 kg sausų skalbinių.
 • Šiluminė-cheminė dezinfekcija: 1,0-1,5 ml/l vandens 30-70 oC temperatūroje.
 • Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo instrukcijos.

Rekomendacijos:

 • 1,5–5 ml priemonės vienam kilogramui sausų skalbinių. Dėmesio! Skalbiant patariama laikytis drabužių gamintojų rekomendacijų.
 • Jei audinių dažai nepatvarūs, užmerkti nematomą drabužio dalį šiltame ploviklio tirpale.
 • Laikyti vertikalioje padėtyje, atokiau nuo tiesioginės šviesos.
 • Nemaišyti su kitais balikliais.
 • Nepilti ant metalinių drabužių detalių.

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga.
Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
Kenksminga įkvėpus. Kenksminga susilietus su oda. Kenksminga prarijus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepnos/karštų paviršių - Nerūkyti
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje

SUDĖTIS

Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikomas sausose, švariose patalpose. Laikymo temperatūra 5–30 °C.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

*Realios prekės išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo esančios nuotraukoje.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 24 kg

Parašyti atsiliepimą

Storm Super Oxy 314, 25 kg

Koncentruotas dezinfekantas - audinių baliklis. 

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0