Apie mus

AB “Higėja” – tai gerai saugoma lietuviška paslaptis. Tai priežastis, kodėl Jūsų namai bei darbovietės švyti švara. Mūsų darbo tikslas tik vienas – siekiame, kad būtumėte patenkinti mūsų kuriama produkcija. O ją jau turėtumėte atpažinti: valikliai “Kurmis”, “Valis”, “Higėja”, “Balis” – tai populiariausi mūsų produktai, stovintys daugumos lietuvių (galbūt ir Jūsų?) namų spintelėse.

AB “Higėja” savo veiklą pradėjo dar 1952 m. Mūsų ilgametę patirtį vertina klientai, esame buitinės chemijos valiklių lyderiai Lietuvoje. Prieš 15 metų Jūsų pasitikėjimo įkvėpti žengėme dar vieną žingsnį – pradėjome gaminti profesionalią chemiją mėsos, žuvies, paukštienos, pieno perdirbėjams savo gamybos technologijai plauti ir dezinfekuoti.

Didžiuojamės kiekvienu įmonės specialistų sukurtu produktu ir patys juos naudojame. Vienas pagrindinių komandos darbo principų – geras kainos ir kokybės santykis. Konkurentai domisi, kokia AB “Higėja” sėkmės paslaptis? Pati paprasčiausia: gaminame produkciją, kurią mūsų klientai (o ir mes patys) myli.

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika 

AB „Higėja“ laikosi  tarptautinių ISO standartų reikalavimų. Įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama vadybos sistema, kurią sudaro ISO 9001:2015 kokybės vadybos ir ISO 14001:2015 aplinkos vadybos sistemos.

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS TIKSLAI:

• Užtikrinti aukštos kokybės buitinės bei profesionalios chemijos produkcijos projektavimą, gamybą ir pardavimą bei serviso paslaugų teikimą. Nuolat plėsti ir atnaujinti gaminių asortimentą, tenkinant vartotojų poreikius. Plėsti rinką užsienio šalyse.

• Mažinti poveikį aplinkai, gaminant buitinės bei profesionalios chemijos produkciją, tenkinant vidaus bei išorės suinteresuotųjų šalių aplinkosauginius poreikius.

• Užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją, taikyti pažangius darbo organizavimo metodus, pasitelkiant naujausias technologijas bei modernius įrengimus.

AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI:

• Užtikrinti, jog vykdant veiklą būtų laikomasi įstatyminių ir kitų reglamentuojančių dokumentų, atsižvelgiama į tarptautinės teisės normas.

• Didinti produkcijos ir paslaugų apimtį, gausinant produkcijos asortimentą ir vartotojų įvairovę, plečiant geografines paslaugų zonas.

Išlaikyti ilgalaikius, pasitikėjimu grįstus, ryšius su klientais, tiekėjais ir partneriais.

Nuolat tobulinti naudojamas technologijas, diegti pažangias technines naujoves bei darbo metodus.

• Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudoti išeklius, vykdyti taršos prevenciją.

Nuolat rūpintis darbuotojų gerove, darbo aplinka bei darbo priemonėmis. Mokėti darbuotojams sulygtą teisingą darbo užmokestį.

Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę.

• Skirti šios politikos įgyvendinimui reikalingus išteklius.

AB „Higėja“ kokybės ir aplinkos apsaugos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje vadovaujasi jos nuostatomis.

Kodėl mus rinktis?

Kokybei – visada pirmenybė

Visi AB „Higėja“ gaminiai yra pritaikyti lietuviškai rinkai, turi kokybės sertifikatus ir biocido autorizacijos pažymėjimus. Naudojame išimtinai tik pačias pažangiausias, žinomų gamintojų žaliavas.

Valymo priemonės visiems poreikiams

Gaminame itin plataus profilio buitinę ir profesionalią chemiją. Ieškote to, ko rinkoje nėra? Mūsų chemikų komanda pajėgi sukurti visas pageidaujamas valymo priemones ir suteikti kvalifikuotas konsultacijas.


Meniu

Palyginti 0