ES PROJEKTAI:

EU

  • SAULĖS ELEKTRINĖS PAGAMINTOS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS CHEMIJOS GAMINIŲ GAMYBOJE

Augant energijos paklausai visame pasaulyje, tradiciniai energijos ištekliai jų įsigijimo būdai nyksta, o kenkia aplinkai. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtra yra patraukli tradicinės energetikos alternatyva.

Siekdama įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) plėtrą, Akcinė bendrovė „Higėja“ nusprendė teikti paraišką pagal pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ kvietimą prašydama kofinansavimo investicijoms į 120 kW saulės energijos elektrinę. AEI įdiegimas leis sumažinti išlaidas elektros energijai, taip pat į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekius ir taip pagerinti aplinkinių gyventojų gyvenamąją aplinką. Šio projekto įgyvendinimas leis ne tik mažinti sąnaudas, bet ir tapti įmone, prisidedančia prie klimato kaitos padarinių mažinimo.

Projekto pavadinimas: Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas AB „Higėja“ elektros gamybai. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdytojas: akcinė bendrovė „Higėja“.

Projekto tikslas: energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo didinimas.

Projekto veiklos: akcinė bendrovė „Higėja“ įdiegs energijos efektyvumo priemones ir sieks, kad visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarytų 108 MWh/per metus.

Projekto vertė:  132.000,00 EUR.

Skirta parama:    68.880,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023 metų liepos mėn. 20 d.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025 metų liepos mėn. 31 d.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

  • AB „HIGĖJA“ COVID-19 PRODUKTŲ GAMYBOS PROJEKTAS

AB „Higėja“ vykdo projektą „AB „Higėja“ COVID-19 produktų gamybos projektas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0071. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę COVID-19 produktai LT. Projektui įgyvendinti skirta 617 984,18 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

----

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondoFinansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

----

Projekto pavadinimas - AB „Higėja“ COVID-19 produktų gamybos projektas

Projekto tikslas - Papildyti gaminių asortimentą, įvedant naujus produktus kovai su COVID-19.Įgyvendinant projektą bus įsigyta inovatyvi gamybos įranga, kuria įmonė gamins dezinfekcinius skysčius, kurių pagalba apsisaugojama nuo koronavirusinių infekcijų.               

Projekto vykdytojas – AB „Higėja“

   

           

  • AB „HIGĖJA“ BUITINĖS CHEMIJOS GAMYBOS PROCESO MODERNIZAVIMAS IR SKAITMENIZAVIMAS SIEKIANT PADIDINTI DARBO NAŠUMĄ

AB „HIGĖJA“ –  įmonė,  vykdanti veiklą pagal EVRK 2 red. įmonės veikla yra Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba (klasė 20.41). Tikslesnis gamybos apibūdinimas, tai valymo priemonių, skalbimo priemonių, dezinfekcinių priemonių, valymo reikmenų ir priedų, automobilių priežiūros priemonių bei kitų buitinės chemijos priemonių gamyba.

Įmonė nuolat investuojanti į naujas technologijas, šiuo metu vykdo projektą „AB Higėja buitinės chemijos gamybos proceso modernizavimas ir skaitmenizavimas siekiant padidinti darbo našumą"“,  projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0142.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projektui įgyvendinti skirta iki 126 391,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą,  bendrovė planuoja įdiegti naują, modernią gamybos įrangą: automatinio veikimo dozavimo sistemą, automatinę bakelių užpildymo ir etiketavimo liniją, birių produktų robotizuotą svėrimo - dozavimo įrangą, įsigys gamybinės paskirties pastatą. Bendra numatoma projekto investicijų suma – 1 180 870 Eur. Projektą įgyvendinti planuojama iki  2023 m. rugsėjo 1 d.

Po projekto įgyvendinimo tikimasi, kad įmonės darbo našumas išaugs daugiau kaip du kartus, ženkliai padidės pardavimų apimtys. Gamybos procesus atlikdama greičiau, lanksčiau, kokybiškiau, padidins veiklos produktyvumą, galės įvykdyti didelių apimčių užsakymus, plėsti produkcijos asortimentą.

----

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

----

Projekto pavadinimas - AB "Higėja" buitinės chemijos gamybos proceso modernizavimas ir skaitmenizavimas siekiant padidinti darbo našumą

Projekto tikslas - Padidinti įmonės darbo našumą. Pasinaudojant Europos regioninės plėtros fondo finansavimu ir įmonės lėšomis, bus įsigytos gamybinės patalpos bei skaitmeninė įranga svėrimo, dozavimo ir reaktorių užpildymo žaliavomis procesams automatizuoti. Projekto diegimas prisidės prie uždavinio „Skatinti pramonės įmonių procesų skaitmeninimą“ įgyvendinimo. Procesų automatizavimas ir skaitmeninimas – būtina sąlyga, siekiant didinti įmonės darbo našumą, pridėtinę vertę ir konkurencingumą.

Projekto vykdytojas – AB „Higėja“

----

-

  • AB „HIGĖJA“ ĮGYVENDINA TECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ DIEGIMO PROJEKTĄ

AB „Higėja“ nuo 2018 m. spalio mėnesio įgyvendina projektą, kurio metu įmonės veikloje yra diegiamos technologinės ekoinovacijos.

Šiuo metu įmonė gamina virš 40 buitinės chemijos ir virš 180 profesionaliosios chemijos produktų (įskaitant skirtingas pakuotes) bei nuolat kuria naujus produktus, kurių kol kas negali paleisti į rinką dėl nepakankamo įrengimų tikslumo ir suderinamumo. Be to, AB „Higėja“ produktų gamybos procesas nėra efektyvus (broko dalis yra didelė), jo metu susidaro tarša (pakuočių atliekos, buitinės nuotekos, oro tarša iš mobiliųjų šaltinių (automobilių).

Projekto metu įsigyta bei įmonės veikloje įdiegta moderni įranga sudarys sąlygas pakeisti AB „Higėja“ gamybos procesus bei efektyviau naudoti žaliavas. Taip pat produktų gamybos proceso metu susidarys mažiau atliekų bei nuotekų, bus pradėti gaminti didesnės pridėtinės vertės ekologiški produktai.

----

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

----

Projekto pavadinimas - Technologinių ekoinovacijų diegimas AB „Higėja“

Projekto tikslas - Įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai

Projekto vykdytojas – AB „Higėja“

----

Bendra projekto vertė - 211 293,72 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 95.082,17 Eur

----

Projekto sutarties įsigaliojimo data - 2018-04-12

Projekto vykdymo pradžia – 2018-10-01

Projekto vykdymo pabaiga – 2020-07-31


Meniu

Palyginti 0