DX 100, 6kg

G22040502

Naujiena

Priemonė įvairių paviršių, talpų ir įrengimų plovimui bei audinių balinimui pieno, alaus fabrikuose ir kitose maisto pramonės įmonėse.

Smulkiau

Prekinis ženklas: HIGEJA PROFESSIONAL

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

  • Žemės ūkyje naudojama gyvulių laikymo patalpų, melžimo agregatų, indų plovimui.
  • Galima naudoti medvilninių bei lininių darbo rūbų balinimui.
  • Tinka nerūdijančio plieno, polietileno, polivinilchlorido ir emaliuotų paviršių plovimui.
  • Tinka naudoti kanalizacijos vamzdynų plovimui.

NAUDOJIMAS

Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas
(chlorą).

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiukšle.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikyti užrakintą.
Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija pateikta saugos duomenų lape.

SUDĖTIS

Natrio hipochloritas >30%, Natrio hidroksidas < 5%.

LAIKYMO SĄLYGOS

Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5–30 °C.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

*Nuotraukoje pateiktos prekės spalvos, užrašai gali nežymiai skirtis. Aprašyme pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio, tad gali būti paminėtos ne visos prekės savybės. Kilus klausimams kreipkitės el. paštu [email protected]

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 6kg

Parašyti atsiliepimą

DX 100, 6kg

Priemonė įvairių paviršių, talpų ir įrengimų plovimui bei audinių balinimui pieno, alaus fabrikuose ir kitose maisto pramonės įmonėse.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0