Cirkuliacinis D, 29kg

G23100802

Naujiena

Šarminis maisto ir pašarų dezinfektantas (4 tipo biocidas) su chloru.

Smulkiau

€ 34,74

- +

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

Skirtas plauti ir dezinfekuoti maisto pramonės, pieno įmonių vamzdynus ir talpyklas bei plieninius, plastikinius, keraminius, stiklinius paviršius, pašarų ir geriamo vandens (skirto žmonėms ir gyvūnams) ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangą, talpyklas, naudojimo priemones, vamzdynus ir paviršius. Negali tiesiogiai liestis su maistu ar pašaru.

  • Preparatas inaktyvuoja bakterijas, baktericidiškai veikia Pseudomonas aeruginosa, Eccherichia
    coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus.
  • Skirta naudoti cirkuliaciniu, išpurškimo ir panardinimo būdu.
  • Negali tiesiogiai liestis su maistu ar pašaru.
  • Neputoja.
  • Lengvai nuskalaujama.
  • Greitai nuplauna organines apnašas.

NAUDOJIMAS

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.Teisingas naudojimo būdas priklauso nuo automatinės plovimo sistemos, vamzdynų tipo ir ilgio, talpų.

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape  nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams. Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.PATEKUS ANT ODOS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes ir kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

SUDĖTIS

Veiklioji medžiaga natrio hipochloritas, CAS Nr.7681-52-9, EB Nr. 231-668-3, aktyviojo
chloro 3,0%. Sudėtyje yra natrio hidroksido, kalio hidroksido, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos.

Biocido autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-10784 (A-04PNO603313-19-191), galioja iki 2024 05 29.

pH 11,5-12,5

LAIKYMO SĄLYGOS

Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų.Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5-30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 29kg

Parašyti atsiliepimą

Cirkuliacinis D, 29kg

Šarminis maisto ir pašarų dezinfektantas (4 tipo biocidas) su chloru.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0