Cirkuliacinis D, 29kg

G23100802

Naujiena

Šarminis maisto ir pašarų dezinfektantas (4 tipo biocidas) su chloru.

Smulkiau

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

Skirtas plauti ir dezinfekuoti maisto pramonės, pieno įmonių vamzdynus ir talpyklas bei plieninius, plastikinius, keraminius, stiklinius paviršius, pašarų ir geriamo vandens (skirto žmonėms ir gyvūnams) ruošimo, transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangą, talpyklas, naudojimo priemones, vamzdynus ir paviršius. Negali tiesiogiai liestis su maistu ar pašaru.

Preparatas inaktyvuoja bakterijas, pagal standartą LST EN 1276:2010 baktericidiškai veikia Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Escherichia coli K12, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella Typhimurium, Lactobacillus brevis, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecium.

  • Skirta naudoti cirkuliaciniu, išpurškimo ir panardinimo būdu;
  • Negali tiesiogiai liestis su maistu ar pašaru;
  • Neputoja;
  • Lengvai nuskalaujama;
  • Greitai nuplauna organines apnašas.

NAUDOJIMAS

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape  nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams.PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.
PATEKUS ANT ODOS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir kreiptis į gydytoją. Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

SUDĖTIS

Pateikta saugos duomenų lape.

LAIKYMO SĄLYGOS

Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų.Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5-30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 29kg

Parašyti atsiliepimą

Cirkuliacinis D, 29kg

Šarminis maisto ir pašarų dezinfektantas (4 tipo biocidas) su chloru.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0