Cirkuliacinis D, 29kg

G23100802

Naujiena

Šarminė neputojanti dezinfekuojanti plovimo priemonė taros plovimo mašinai, nuriebalinimui ir dezinfekcijai – aktyvaus chloro 5%. 4 tipo biocidas.

Smulkiau

€ 34,74

- +

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

  • Maisto ir pašarų dezinfekantas (4 tipo biocidas).
  • Tik profesionaliems naudotojams.
  • Plauti irdezinfekuoti maisto pramonės įmonėse šarmams atspariems paviršiams, įrengimams, talpykloms ir vamzdynams bei pašarų geriamojo vandens (skirto gyvūnams), ruošimo, laikymo ir naudojimoįrangai.
  • Negali tiesiogiai liestis su maistu ar pašaru.
  • Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.
  • Preparatas inaktyvuoja bakterijas, baktericidiškai veikia Pseudomonas aeruginosa, Eccherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus.
  • Skirta naudoti cirkuliaciniu ir išpurškimo būdu.
  • Neputoja.
  • Lengvai nuskalaujama.
  • Greitai nuplauna organines apnašas.

NAUDOJIMAS

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant rekomenduojame vadovautis etiketėje ir produkto aprašyme pateikta informacija.Teisingas naudojimo būdas priklauso nuo automatinės plovimo sistemos, vamzdynų tipo ir ilgio, talpų.

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape  nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.

PATEKUS ANT ODOS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes ir kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ ir kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

SUDĖTIS

Veiklioji medžiaga natrio hipochloritas, CAS Nr.7681-52-9, EB Nr. 231-668-3, aktyviojo
chloro 3,0%. Sudėtyje yra natrio hidroksido, kalio hidroksido, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos.

Biocido autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-04PNO601518-15-50)-BSV-3635, galioja iki 2020-03-29.

 11,5-12,5

LAIKYMO SĄLYGOS

Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų.Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5-30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 29kg

Parašyti atsiliepimą

Cirkuliacinis D, 29kg

Šarminė neputojanti dezinfekuojanti plovimo priemonė taros plovimo mašinai, nuriebalinimui ir dezinfekcijai – aktyvaus chloro 5%. 4 tipo biocidas.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0