Farm Extra, 220kg

G23100806

Naujiena

Šarminė, neputojanti priemonė pieno fermų vamzdynų ir šaldytuvų plovimui bei dezinfekavimui. Chloro pagrindu. 4 tipo biocidas.

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu higeja@higeja.lt arba tel.nr. +37037310727.

Smulkiau

€ 295,48

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

Šarminis maisto ir pašarų dezinfektantas (4 biocidio produkto tipas) su chloru. Tik profesionaliems vartotojams. Naudojamas maisto pramonėje – pieno, alaus, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų ir kt. gamyboje, šarmams atsparių paviršių, įrengimų, talpyklų ir vamzdynų bei pašarų ir geriamojo vandens (skirto gyvūnams) ruošimo, laikymo ir naudojimo įrangai plauti ir dezinfekuoti. Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.

NAUDOJIMAS

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudojant rekomenduojame vadovautis etiketėje ir produkto aprašyme pateikta informacija.Teisingas naudojimo būdas priklauso nuo automatinės plovimo sistemos, vamzdynų tipo ir ilgio, talpų.

Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape  nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams.
Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes ir kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir kreiptis į gydytoją.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

LAIKYMO SĄLYGOS

Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų.Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5-30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 220kg

Parašyti atsiliepimą

Farm Extra, 220kg

Šarminė, neputojanti priemonė pieno fermų vamzdynų ir šaldytuvų plovimui bei dezinfekavimui. Chloro pagrindu. 4 tipo biocidas.

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu higeja@higeja.lt arba tel.nr. +37037310727.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

Priedai

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0