HICIP2, 280kg

G23102302

Naujiena

Šarminė neputojanti plovimo priemonė cirkuliaciniam plovimui.

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu [email protected] arba tel.nr. +37037310727.

Smulkiau

Palyginti

 
Apie prekę

APRAŠYMAS

 • Ypač gerai pašalina baltymus, emulguoja riebalus ir aliejus.
 • Lengvai nusiskalauja.
 • Neputoja.
 • Lengva dozuoti.
 • Tinkamas naudoti bet kokio kietumo vandenyje.
 • Gerai maišosi su bet kokios temperatūros vandeniu.
 • Gerai plauna organinės kilmės nešvarumus.

NAUDOJIMAS

Naudojama tirpalo koncentracija:

 • plaunant pieno rezervuarus ir vamzdynus 1–3%;
 • plaunant fermentacijos ir laikymo talpas 1–2%;
 • plaunant virimo katilus ir nusodinimo katilus 2,5-4%;
 • plaunant šaldytuvus,nusistovėjimo rezervuarus 1,5-3%.

Rekomenduojama darbinio tirpalo temperatūra 50–70 °C. Fermentacijos ir laikymo talpoms 5–15°C.

Prieš naudojimą koncentruotą ploviklį suplakite. Ant valomo paviršiaus užpurškite arba šepečiu paskleiskite ploviklį, palaukite 15-30min, po to patrinkite ir nuplaukite vandeniu. 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Neįkvėpti garų.
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti / pašalinti visus užterštus drabužius. Odą
nuplauti vandeniu / čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Mūvėti apsaugines pirštines / devėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos
priemones. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

SUDĖTIS

Natrio hidroksidas  ≤50 %.

 12,5-13,5

LAIKYMO SĄLYGOS

Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų.Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5-30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 24 mėn.

 
Charakteristikos
Masė/Tūris 280kg

Parašyti atsiliepimą

HICIP2, 280kg

Šarminė neputojanti plovimo priemonė cirkuliaciniam plovimui.

Dėl šios prekės užsakymo kreiptis el.paštu [email protected] arba tel.nr. +37037310727.

Parašyti atsiliepimą

 
Comments(0)

Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Meniu

Palyginti 0